L-għazla tal-MALTI

L-iskop ewlieni tal-korsijiet fi ħdan id-Dipartiment tal-Malti huwa li l-istudenti jakkwistaw dawk il-ħiliet meħtieġa biex jagħrfu jużaw il-lingwa materna b’mod effettiv u korrett partikolarment illum li qedngħixu f’kuntest ta’ lingwa nazzjonali f’soċjetà bilingwi. Għaldaqstant il-korsijiet kollha jaħsbu biex iħarrġu lill-istudenti f’ħames taqsimietewlenin tal-lingwa:

 • L-oral: ħiliet kif wieħed jesprimi ruħu sew bil-Malti f’kuntest ta’ diskussjoni.
 • Taħrig fl-ortografija u l-grammatika bl-iskop li l-istudent ikun kapaċi jikteb Malti korrett bla żbalji skont ir-regoli uffiċjali tal-ortografija Maltija.
 • Studju tal-istruttura, storja u n-natura tal-lingwa Maltija.
 • Apprezzament tal-letteratura u analiżi kritika tagħha.
 • Taħriġ fil-kitba kreattiva, fit-taqsira u fit-traduzzjoni.

Fil-każ tal-kors ta’ reviżjoni (ĊES) tingħata attenzjoni speċjali lill- ortografija.page35image3255168

Studji Avvanzati /Opportunitajiet fil-Karriera

 • Università ta’ Malta
 • Karriera fil-qasam tal-ġurnaliżmu, interpreti u qarrejja tal-provi
 • Karriera fil-qasam tal-edukazzjoni u l-liġi

Kotba għall-Qari

Livell Avvanzat

 • Mal-Fanal Hemm Ħarstek Tixgħel ta’ Oliver Friggieri ; ISBN 978999 0911701
 • Xi Drabi Mqar Persuna ta’ Simon Galea ; ISBN 9789993277262
 • Karnival ta’ Francis Ebejer; ISBN 978-99932-7-725-5
 • Ħelsien ta’ Ġużè Bonnici; ISBN 9789993217626
 • Xemgħat ta’ Trevor Zahra; ISBN 9789990916874

Livell Intermedju

 • Ħelsien ta’ Ġużè Bonnici; ISBN 9789993217626
 • Xi Drabi Mqar Persuna ta’ Simon Galea; ISBN 9789993277262

Livell ĊES

 • Antoloġija Bejn Ħaltejn; ISBN 978-99909-44-46-4

Tista’ tistudja l-Malti f’

Kors Kwalifiki meħtiega Tul tal-Kors Lezzjonijiet Prattika/Tutorial
Livell Avvanzat

Minimu ta’ grad 5 fil-livell ĊES (MQF Livell 3)

Sentejn 5 lezzjonijiet fil-ġimgħa Tutorial fil-ġimgħa
Livell  Intermedju

Preferibbilment Minimu ta’ grad 5 fil-livell ĊES (MQF Livell 3 )

Sentejn 3 lezzjonijiet fil-ġimgħa M/A

ĊES

Preferibbilment il-kors tas-Sekondarja

Sena 4 lezzjonijiet fil-ġimgħa M/A

Maltese for Foreigners

No previous knowledge is required

1 year 3/4 lessons per week N/A