Published on 19 October 2015

Students having any medical conditions are kindly requested to download the appropriate form from the Downloads section on this site, fill it in and return it to the School Administration, at their earliest.

Messagg ghall-genituri:

Il-genituri ta’ dawk l-istudenti li ghandhom xi kundizjoni medika, huma gentilment mitluba biex jirreferu ghad-dokument relatat fuq is-sit elettroniku tal-iskola. Dawn il-genituri huma mitluba biex jimlew din il-formula u jghadduha lill-Amministrazzjoni tal-Isila, mill-aktar fis possibli. Dan ghandu jsir fl-interess tal-istess studenti li ghandhom xi kundizjoni medika biex ikunu jistghu jinghataw l-ghajnuna f’kaz ta’ htiega. L-informazzjoni mghotija tkun trattata b’mod kunfidenzjali.

Jekk dan id-dokument ma jigix ipprezentat lill-iskola, ahna nifhmu li l-istudent/a ma ghandhom l-ebda ebda kundizzjoni medika partikolari.